Square 43

2018.

Arhitektura

autor fotografija: Aleksandar Knežević

Početkom 2019.godine, ZAP je u saradnji sa preduzećem Bauwelt ušao u investiciju objekta Square 43. Objekat ima devet nadzemnih i dve podzemne etaže i ukupnu površinu od blizu 14.000 m2.

Projektovan je u formi slova L, i taj je oblikovni koncept podređen funkcionalnom. U krak koji je orjentisan na bulevar Milutina Milankovića smeštena je poslovna funkcija, dok se stambeni deo objekta nalazi u kraku koji je orjentisan na bočnu pristupnu saobraćajnicu i unutrašnje dvorište. Ovim je s jedne strane ispoštovan postojeći arhitektonski kontekst ulice Milutina Milankovića koja na svojoj levoj strani ima kontinuitet objekata komercijalne namene dok je sa druge stambeni deo svesno povučen ka unutrašnjosti bloka – dalje od prometne i bučne saobraćajnice, pružajući budućim korisnicima mirnije i intimnije mikro okruženje.

Vrsta objekta:

Stambeno-poslovni objekat

Klijent:

Bauwelt d.o.o. i ZAP d.o.o. Beograd

Bruto površina:

14.100 m2

Godina:

2018.

Lokacija:

Blok 43, Novi Beograd, Beograd, Srbija

Spratnost:

-2+Pr+8+Ps

Autorski tim:

ZAP d.o.o. Beograd

Obuhvat posla:

UP, IDR, PGD, PZI

Status:

Izgrađeno

Arhitektonskim poigravanjem sa formom i volumenom – povlačenjem masa, kako se objekat penje u visinu – postignuta je mogućnost projektovanja velikih krovnih terasa koje su ozelenjene i predstavljaju svojevrsne oaze otvorenog prostora za one koji ih koriste. U tom kontekstu su naknadnim kombinovanjem ambijenata i namena pojedine celine na poslednjim etažama ukrupnjene u veće prostore i data im je mogućnost pristupa pomenutim terasama i prožimanja zatvorenog i otvorenog prostora koja je retka u strogo urbanim sredinama kakav je Beograd.

Posebna pažnja je posvećena materijalizaciji objekta, kako onoj unutrašnjoj u primeni najsavremenijih materijala dostupnih na tržištu, tako i eksterijera kojim se naglašava i estetska, ali i funkcionalna komponeta objekta. Dok je za poslovni krak izabrana fasada u vidu staklene zid zavese kao podrazumevanog zaštitnog znaka komercijalne namene – veliki otvoreni prostori koji potrebuju dosta svetla, fasada stambenog dela komponovana je kroz pune i otvorene površine – visoke prozore, duboke lođe i zidove prekrivene fasadnim listelama tople terakot boje kao simbola doma, trajnosti i, zašto da ne, tradicijskog elementa uklopljenog u savremenu arhitektonsku formu i izraz.

Slični projekti