Kompleks Duga

2023.

Arhitektura

renderi: Bogle Architects

Kompleks Duga planiran je kao deo brownfield investicije, na lokaciji nekadašnje fabrike boja i lakova Duga izmedju Luke Beograd i bivše železničke stanice „Dunav“. Uz kompleks, na prostoru izmeštene železničke pruge, predviđen je Linijski park kao deo nove zelene infrastrukture grada. Ukupna površina kompleksa je preko 10 hektara i sastoji se od nekoliko građevinskih parcela odvojenih po zonama.

Vrsta objekta:

Stambeno-poslovni kompleks

Klijent:

UDI Group

Bruto površina:

336.000 m2

Godina:

2023.

Lokacija:

Viline vode, Beograd, Srbija

Spratnost:

-3+Pr+12+Ps i -3+Pr+6+Ps

Autorski tim:

Bogle Architects

Lokalni partneri u Srbiji:

ZAP d.o.o Beograd

Status:

Izrada u toku

U okviru zona planirane su različite namene, stanovanje „evropskog standarda“, prvoklasni komercijalni/ofis prostori, lokali, hotel i objekti sa poslovnim apartmanima za kratkoročno iznajmljivanje. Neke zone su opredeljene za javne sadržaje koje će biti predati gradu na razvoj i korišćenje kao što su škole, predškolske ustanove, medicniski centri.

Projekat DUGA ima ključnu ulogu u koherentnom povezivanju svih funkcija i infrastrukture od velikog značaja za grad Beograd, sa vizijom na budući razvoj šireg konteksta.

Slični projekti