URBANIZAM

ZAP doo Beograd izrađuje sve vrste urbanističko-planske i urbanističko-tehničke dokumentacije čime obezbeđuje pravni i planski osnov za pokretanje investicionog ciklusa i samu realizaciju projekata.

PLANOVI DETALJNE REGULACIJE

URBANISTIČKI PROJEKTI

PROJEKTI PARCELACIJE I PREPARCELACIJE