SKLADIŠTE TRANŠPED

Namena objekta je skladište sa upravnom zgradom. Skladište je projektovano kao regalno sa kotom poda +1m u odnosu na pristup. Može se koristiti i kao podno skladište. Konstruktivni sistem objekta čine armirano-betonski stubovi sa primarnim krovnim nosačima od armiranog betona i čeličnim rešetkama kao sekundarni nosači.

Spratnost objekta je prizemlje (skladište) do prizemlje i prvi sprat (upravna zgrada). U poslovnom delu su predviđene kancelarije, konferens sale, hol, trpezarija sa kuhinjom, šalter sala, sanitarni čvorovi, svlačionice i drugo.

U skladišnom delu fasada je predviđena kao sendvič paneli dok je u poslovnom delu zid zavesa. Krovni pokrivač je trapezasti lim sa ispunom od mineralne vune.

Naziv: ’Tranšped’’ skladište sa administrativnim delom

Vrsta objekta: Distributivni centar sa skladištem

Klijent: Tranšped Pro Team doo

Godina: 2012.

Lokacija: Dobanovci (Surčin), Beograd, Srbija

Bruto površina: 8.400 m2

Spratnost: Pr+1

Autorski tim: Zap doo Beograd

Obuhvat posla: IDR, IP, GP

Status: Izvedeno