PRIVREDNA KOMORA SRBIJE – MALE SALE

Prostori Malih sala Privredne komore Srbije nalazi se u prizemlju objekta u Resavskoj 13-15 i predstavlja 3 nove prostorije za predavanja, seminare i sastanke raznih vrsta u ovom objektu.  Postojeći prostor bile su kancelarije koje su uklonjene iz prizemlja na uštrb proširenja javnog dela prizemlja i novih sala. Želje klijenta su bile da se Male sale konceptualno i u materijalizaciji povežu sa Velikom salom. Predloženi arhitektonko – enterijerski koncept, podrazumeva fleksibilno korišćenje sala za razne događaje, ponaosob istovremeno.

Pregrade izmedju prostorija su pokretni zidovi koji se sklapaju te čine jednu jedinstvenu salu kapaciteta 110 sedećih mesta. Mobilijar je pokretan tako da može da se menja u zavisnosti od događaja. Materijalizacija je svedena. Vrata su staklena. Spušten plafon je monolitan bojen u belo. Rasveta je kombinacija nadgradna I svetiljki na visilicama u prirodnoj boji aluminijuma. Zidna obloga I obloga grejnih tela je od furnira u teksturi hrasta svelte boje. Malu i Veliku salu spaja hodnik sa nišama i klub foteljama.

Naziv: Privredna komora Srbije – Male sale

Vrsta objekta: Enterijeri sala

Klijent: Privredna komora Srbije

Godina: 2020

Lokacija: Resavska 13-15, Beograd, Srbija

Bruto Površina: 210 m2

Spratnost: Pr

Autorski tim: Zap doo Beograd

Obuhvat posla: IDR, PZI

Status: Razrada u toku