Kompleks Lastavice

2021.

Arhitektura

renderi: 4mind

Stambeno-poslovni kompleks “Lastavice” nalazi se u novobeogradskom bloku 58 u zoni mešovitih gradskih centara. Kompleks se sastoji iz dva ugaona objekta, projektovana u formi latiničnog slova L, kao dve nezavisne celine. Spratnost kompleksa je 3Po+P+9+Ps, te se tim pristupom nadovezuje na urbanističke parametre okolnih postojećih objekata u neposrednom okruženju (Sakura Park I Belvil kompleks. Po vertikali objekti su podeljeni takođe u dve funkcionalne celine: poslovnu (poslovni apartmani) I stambenu (stanovi).

Vrsta objekata:

Poslovno-stambeni objekti

Klijent:

UDI d.o.o. Beograd

Bruto površina:

69.100 m2

Godina:

2021.

Lokacija:

Jurija Gagarina, Blok 58, Novi Beograd

Spratnost:

-3+Pr+9+Ps

Autorski tim:

ZAP d.o.o. Beograd

Obuhvat posla:

IDR, UP, PGD, PZI

Status:

U izgradnji

Funcionalna i moderna arhitektura nameće se izraženom horizontalnošću na fasadi, čime se projekat na savremeni način uklapa u staru gradnju Novog Beograda svojim modernism dizajnom. Između objekata se nalazi dijagonalna javna pešačka komunikacija koja međusobno povezuje objekte.

Kolski pristup kompleksu omogućen je iz pristupne saobraćajnice Nova 4 odakle se ulazi u podzemnu garažu grejanom rampom sa dve trake i bočnom pristupnom saobraćajnicom Nova 3 na koju se izlazi iz podzemne garaže rampom sa dve trake. Pešački pristup omogućen je iz obe pomenute ulice, kao i pešačke staze koja se nalazi na parceli između oba objekta. Stacioniranje vozila, stanara, zaposlenih i korisnika, rešeno je podzemnom garažom u tri nivoa, a predviđeni su I mali kapaciteti parkiranja na parceli.

Slični projekti