Kompleks „Green Heart“

2019.

Arhitektura

autor fotografija: Aleksandar Knežević

Poslovni kompleks „Green Heart“ nalazi se u nizu parcela uz bulevar Milutina Milankovića gde su u poslednjoj deceniji izgrađeni mnogi savremeni poslovni, trgovački i uslužni objekti.  Pored rekonstrukcije dva postojeća objekta, projektom su dopunjeni kapaciteti parcele izgradnjom tri nova objekta i podzemne garaže.

Vrsta objekta:

Poslovni kompleks

Klijent:

„Atlas Centar“ d.o.o.

Bruto površina:

89.800 m2

Godina:

2019.

Lokacija:

Blok 41a, Novi Beograd, Beograd, Srbija

Spratnost:

-3+Pr+7+Ps

Autorski tim:

Atelier Thomas Pucher

Lokalni partneri u Srbiji:

ZAP d.o.o Beograd

Obuhvat posla:

PGD, PZI

Status:

Izgrađeno

Postojeće objekte karakteriše savremena arhitektura svedenih ravnih formi i materijalzacje koja je karakteristična za moderne poslovne komplekse, kao i spoljno uređenje reprezentatvnog karaktera. Volumen planiranih objekata je projektovan u skladu sa zadatom visinskom i horizontalnom regulacijom i u skladu sa funkcionalnim zahtevima. Postojeći objekti su delom adaptirani kako bi se dobila optimalna funkcionalna iskorišćenost, a fasade su u potpunosti rekonstruisane kako bi se uskladile sa novim objektima, te kompleks dobio izgled jedinstvene ambijentalne celine.

Spoj i skladan odnos postojećih i planiranih objekata su pre svega ostvareni kroz jedinstvenu materijalizaciju slobodnih uređenih i zelenih površina, kao i pomoću „fasadne opne“ koja integriše sve objekte. Poslovni kompleks karakterišu zelene površine, koje dominiraju prostorom i daju mu posebno obeležje, zbog čega kompleks i nosi naziv „Green Heart“.

Slični projekti