DVORANA DOMA SINDIKATA - KOMBANK DVORANA

Predmet radova obuhvaćenih ovim projektom je velika dvorana i više manjih dvorana Doma sindikata kao i podrum, prizemlje, mezanin, sprat i krov velike dvorane koja se nalazi u atrijumu. Obuhvat radova predviđenih ovim projektnim rešenjem rekonstrukcije se odnosi na građevinsko-zanatske radove u gabaritu i volumenu objekta bez izmene izgleda objekta.

Urađena je modernizacija objekta, rekonstrukcija, promena organizacije prostora i zamena dela dotrajale tehnologije objekta koji se odnosi na funkcionisanje objekta, a takođe i zamena projektora, zamena stolica u salama kao i poboljšanje termičke zaštite objekta zamenom aluminarije i ugradnjom termoizolacije tamo gde je dostupno, poboljšanje sigurnosti i zaštite objekta od požara,  kao i druga poboljšanja u vidu rekonsturkcija sanitarnih čvorova, zamena vodovodne, kanalizacione i hidrantske mreže, itd.

Naziv: Dvorana Doma sindikata / Kombank dvorana

Vrsta objekta: Dom kulture

Klijent: Dvorana Doma Sindikata doo

Godina: 2018.

Lokacija: trg Nikole Pašića, Beograd, Srbija

Bruto površina: 7.800 m2

Spratnost: Po+Pr+1+K

Autorski tim: Zap doo Beograd

Obuhvat posla: Projekat rekonstrukcije, PGD, PZI

Status: Izvedeno