SUPERMARKET IDEA

Prizemlje je prema nameni trgovina sa 7 lokala, dok se u zadnjem delu objekta nalaze i poslovne prostorije namenjene za upravu trgovine kao i magacini, hladnjače, svlačionice, toaleti i tehničke prostorije. U poslovnom delu su predviđene kancelarije direktora trgovačkog centra, svlačionice, sanitarni čvorovi, trpezarija sa kuhinjom.

Konstruktivni sistem objekta čine prefabrikovani AB stubovi. Fasadni zidovi se rade kao sendvič zidovi – plastificirani čelični lim sa ispunom od mineralne vune.

Naziv: Idea Supermarket

Vrsta objekta: Retail komercijalni hipermarket

Klijent: KB Development doo

Godina: 2014.

Lokacija: Borča, Beograd, Srbija

Bruto površina: 3.800 m2

Spratnost: Pr+Te

Autorski tim: Zap doo Beograd

Obuhvat posla: IDR, UP, IP, GP

Status: Izvedeno