KOMPLEKS GREEN HEART

Izgradnja novog poslovnog kompleksa GREEN HEART je planirana na lokaciji koja se nalazi u nizu parcela uz Ulicu Milutina Milankovića, gde su u poslednjoj deceniji izgrađeni mnogi savremeni poslovni, trgovački i uslužni objekti. Pored rekonstrukcije dva postojeća objekta, planirana dopuna kapaciteta parcele izgradnjom tri nova objekta i podzemne garaže. Postojeće objekte karakteriše savremena arhitektura svedenih ravnih formi i materijalzacje koja je karakteristična za moderne poslovne komplekse, kao i spoljno uređenje reprezentatvnog karaktera.

Volumen planiranih objekata je projektovan u skladu sa zadatom visinskom i horizontalnom regulacijom i u skladu sa funkcionalnim zahtevima. Postojeći objekti će delom biti adaptirani kako bi se dobila optimalna funkcionalna iskorišćenost, a fasade će biti u potpunosti rekonstruisane kako bi se uskladile sa novim objektima, te kompleks dobio izgled jedinstvene ambijentalne celine. Spoj i skladan odnos postojećih i planiranih objekata će se pre svega ostvariti kroz jedinstvenu materijalizaciju slobodnih uređenih i zelenih površina i pomoću „fasadne opne“ koja će integrisati sve objekte.

Poslovni kompleks karakterišu zelene površine, koje dominiraju prostorom i daju mu posebno obeležje, zbog čega kompleks i nosi naziv GREEN HEART.

Naziv: Kompleks Green Heart

Vrsta objekta: Poslovni kompleks

Klijent: Atlas Centar doo

Godina: 2019.

Lokacija: Blok 41a, Novi Beograd, Srbija

Bruto površina: 89.800 m2

Spratnost: -3+Pr+7+Ps

Autorski tim: Atelier Thomas Pucher

Lokalni partneri u Srbiji: Zap doo Beograd

Obuhvat posla: PGD, PZI

Status:  Izvedeno