NOVA ZGRADA ZA TRI FAKULTETA – GEOGRAFSKI, BIOLOŠKI I FAKULTET BEZBEDNOSTI

Lokacija nove zgrade fakulteta nalazi se na teritoriji opštine Novi Beograd u delu bloka 67a na kome se nalaze objekti srednjoškolskih ustanova: Ruska škola i Tehnička škola ’’Novi Beograd’’. Sama parcela je pravilnog, pravougaonog oblika, približnih dimenzija 81x139m orijentacije severoistok-jugozapad. U oblikovnom smislu, objekat tri fakulteta je postavljen tako da maskimalno iskoristi prednosti parcela i položaja u odnosu na okruženje novobeogradskog bloka. Glavni ulazni deo objekta je postavljen prema ulici Rjepinovoj naglašavajući karakter i funkciju objekta u kome su smeštena tri fakulteta beogradskog Univerziteta. Svojom visinom, prostornom organizacijom i savremenim likovnim izrazom ulazne partije iz koje se pristupa prvom atrijumu akcentuje se značaj i namena ovog objekta.

Osnovna ideja je uklapanje objekta u prostorno okruženje sa ciljem izdvajanja objekta visokoškolske ustanove kao prepoznatljivog i jedinstvenog repera u prostoru. Izgled i oblik objekta proistekao je iz karaktera i funkcije objekta u kome su smešteni Geografski, Biološki i Fakultet bezbednosti sa svojim osobenostima. S tim u vezi postignute su sledeće orijentacije: laboratorijski deo fakulteta je orijentisan ka severoistoku, vežbaonice su jugoistočno orijentisane, slušaonice imaju jugozapadnu orijentaciju dok su administrativne celine i dekanati na severozapadnoj strani. Uvođenjem dva atrijuma značajnijih dimenzija unutar objekta, omogućen je prodor sunčeve svetlosti u objekat čime je, pored spoljnjih fasadnih zidova, ostvaren i veći broj unutrašnjih fasadnih zidova orijentisanih prema atrijumima.

Naziv: Nova zgrada za tri fakulteta Univerziteta u Beogradu – Geografski, Biološki i Fakultet bezbednosti

Vrsta objekta: Objekat obrazovanja

Klijent: Univerzitet u Beogadu – Geografski fakultet

Godina: 2020

Lokacija: Blok 67a, Novi Beograd, Srbija

Bruto Površina: 31.900 m2

Spratnost: -2+Pr+3+Te

Autorski tim: Zap doo Beograd

Obuhvat posla: IDR, UP, PGD, PZI

Status: Razrada u toku