Dvorana Dom Sindikata

2018.

Rekonstrukcija

autor fotografija: Aleksandar Knežević

Dom sindikata, poznata kao MTS dvorana, zgrada je na beogradskom trgu Nikole Pašića. Objekat je sagrađen 1957. godine prema projektu arhitekte Branka Petričića. U Domu sindikata se održavaju razni događaji od kulturnog značaja za grad, ali i iz državu. Pored velikog kulturno-umetničkog značaja Dvorana služi i za održavanje raznih festivala, kongresa i konferencija. Aprila 2013.godine Vlada Srbije je kompletnu zgradu Doma sindikata proglasila za spomenik culture u Beogradu. Godine 2017. započeti su radovi na projektu rekonstrukcije.

Vrsta objekta:

Dom kulture

Klijent:

’’Dvorana Doma Sindikata’’ d.o.o.

Bruto površina:

7.800 m2

Godina:

2018.

Lokacija:

Trg Nikole Pašića, Beograd, Srbija

Spratnost:

Po+Pr+1+K

Autorski tim:

ZAP d.o.o. Beograd

Obuhvat posla:

Projekat rekonstrukcije, PGD, PZI

Status:

Izvedeno

Predmet radova obuhvaćenih ovim projektom je velika dvorana i više manjih dvorana Doma sindikata kao i podrum, prizemlje, mezanin, sprat i krov velike dvorane koja se nalazi u atrijumu. Obuhvat radova predviđenih ovim projektnim rešenjem rekonstrukcije se odnosi na građevinsko – zanatske radove u gabaritu i volumenu objekta bez izmene izgleda objekta.

Urađena je modernizacija objekta, rekonstrukcija, promena organizacije prostora i zamena dela dotrajale tehnologije objekta koji se odnosi na funkcionisanje objekta, a takođe i zamena projektora, zamena stolica u salama kao i poboljšanje termičke zaštite objekta zamenom aluminarije i ugradnjom termoizolacije tamo gde je dostupno, poboljšanje sigurnosti i zaštite objekta od požara,  kao i druga poboljšanja u vidu rekonsturkcija sanitarnih čvorova, zamena vodovodne, kanalizacione I hidrantske mreže, itd.

Slični projekti